Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ WORTH IT


Η πλατφόρμα "Worth It" δημιουργήθηκε ως απάντηση στην ανάγκη για αξιόπιστη και οργανωμένη πρόσβαση σε εθελοντικές δράσεις. Σκοπός της είναι να έρθουν σε άμεση επαφή Πολίτες και Φορείς  (Δήμοι, Δομές Αλληλεγγύης, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών κλπ.) με απώτερο στόχο την προσφορά και το κοινό συμφέρον!ΓΙΑΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ WORTH IT;


Η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει ιδιαίτερα πολλές δυνατότητες ως προς την ενημέρωση, τη διασύνδεση και τη συμμετοχή στα κοινά. Μέσω της πλατφόρμας σύζευξης "Worth It", επιτυγχάνεται η επιθυμητή σύνδεση μεταξύ των πολιτών που ενδιαφέρονται να προσφέρουν εθελοντικά, καθώς και των φορέων οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν και να προσφέρουν θέσεις εθελοντικής εργασίας. Από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Περιφέρειες και Δήμους, μέχρι Επιστημονικούς Φορείς και Εταιρείες που θέλουν να αναλάβουν την κοινωνική τους ευθύνη, όλοι οι φορείς μπορούν να αναπτύξουν και να προωθήσουν τις σχετικές δράσεις μέσω της πλατφόρμας, δημιουργώντας μία μεγάλη ψηφιακή και φυσική κοινότητα εθελοντικής προσφοράς!


ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ!


Μέσα από αυτή τη σημαντική ευκαιρία δικτύωσης, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη προωθούν στην πράξη την ενεργό γήρανση και ταυτόχρονα ενισχύουν βασικούς πυλώνες της όπως η υγεία, η διαγενεακή αλληλεγγύη, η συλλογική δράση, η άρση των προκαταλήψεων, η ευεξία, η ψυχική και σωματική υγεία των πολιτών. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα του Worth It και:

- Εάν είστε Ιδιώτης, ανακαλύψτε δράσεις εθελοντικής προσφοράς.

- Εάν είστε Φορέας (Δήμος, Δομή Αλληλεγγύης, Οργάνωση της ΚτΠ κλπ.), αναρτήστε τις δράσεις σας και βοηθήστε τους χρήστες να ενημερωθούν για το πως μπορούν να προσφέρουν.Συνδεθείτε στο https://www.worthit.gr/  ( *Coming Soon*)