Εθελοντισμός και κοινωνική συμμετοχή οφελούν την υγιή γήρανση

Μια νέα μελέτη του Πανεπιστημίου του Τορόντο σε περισσότερους από 7.000 μεσήλικες και προχωρημένης ηλικίας Καναδούς για περίπου τρία χρόνια καταδεικνύει ότι όσοι συμμετείχαν σε εθελοντική εργασία και όσοι συμμετείχαν σε κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες είχαν περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν άριστη υγεία κατά την επόμενη τριετή περίοδο μελέτης και λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν σωματικά, γνωστικά, νοητικά ή συναισθηματικά προβλήματα.


Οι ερευνητές όρισαν την επιτυχή γήρανση ως την έλλειψη σοβαρών σωματικών, γνωστικών, ψυχικών ή συναισθηματικών καταστάσεων που εμποδίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες. Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν μόνο συμμετέχοντες που δεν είχαν προβλήματα υγείας. Ο στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν η κοινωνική συμμετοχή σχετίζεται με την πιθανότητα να διατηρήσουν άριστη υγεία.


Περίπου το 72% αυτών των ερωτηθέντων που συμμετείχαν σε εθελοντικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην αρχή της μελέτης εξακολουθούσαν να γερνούν με επιτυχία τρία χρόνια αργότερα. Ωστόσο, μόνο τα δύο τρίτα όσων δεν συμμετείχαν σε αυτές τις δραστηριότητες γερνούσαν με επιτυχία στο τέλος της μελέτης. Αφού ελήφθησαν υπόψη ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοδημογραφικών χαρακτηριστικών, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι ερωτηθέντες που συμμετείχαν σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες και εθελοντικές ή φιλανθρωπικές εργασίες είχαν 15% και 17% περισσότερες πιθανότητες να διατηρήσουν άριστη υγεία σε όλη τη μελέτη, αντίστοιχα.

 

«Παρόλο που η παρατηρητική φύση της μελέτης απαγορεύει τον προσδιορισμό της αιτιότητας, είναι λογικό ότι η κοινωνική δραστηριότητα συνδέεται με την επιτυχή γήρανση», λέει ο πρώτος συγγραφέας, Mabel Ho, υποψήφιος διδάκτορας στο Factor-Inwentash Faculty of Social Work (FIFSW) του Πανεπιστημίου του Τορόντο. ) και το Institute of Life Course and Aging. «Το να είμαστε κοινωνικά ενεργοί είναι σημαντικό ανεξάρτητα από το πόσο χρονών είμαστε. Το να νιώθουμε συνδεδεμένοι και αφοσιωμένοι μπορεί να τονώσει τη διάθεσή μας, να μειώσει την αίσθηση της μοναξιάς και της απομόνωσης και να βελτιώσει την ψυχική μας υγεία και τη γενική υγεία μας».


Ορισμένοι επαγγελματίες υγείας συνταγογραφούν πλέον κοινωνικές δραστηριότητες για τους ασθενείς τους, που ονομάζεται «κοινωνική συνταγογράφηση», μια μη φαρμακολογική παρέμβαση που ενσωματώνει την πρωτοβάθμια περίθαλψη με τις κοινοτικές υπηρεσίες. Η κοινωνική συνταγογράφηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενθαρρύνει τους ηλικιωμένους να συμμετάσχουν σε εθελοντικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.


Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research and Public Health. Χρησιμοποιεί διαχρονικά δεδομένα από το βασικό κύμα (2011-2015) και το πρώτο κύμα παρακολούθησης (2015-2018) δεδομένων από την Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA) για να εξετάσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τη βέλτιστη γήρανση. Το CLSA περιελάμβανε 7.651 ερωτηθέντες ηλικίας 60 ετών και άνω στο κύμα 2, οι οποίοι ήταν σε βέλτιστη υγεία κατά το βασικό κύμα συλλογής δεδομένων. Το δείγμα περιορίστηκε σε όσους είχαν άριστη υγεία κατά την έναρξη, που ήταν μόνο το 45% των ερωτηθέντων.

Πηγή: EurekAlert