Το Πείραμα του Καναδά, το Πρόγραμμα H.O.P.E. και η «Αειθαλεία»

Ο εθελοντισμός και οι δραστηριότητες του έχουν πολύ ισχυρό και θετικό αντίκτυπο, στην υγεία και ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Τα οφέλη του είναι τόσο ψυχικά, όσο και κοινωνικά ή ακόμα και σωματικά. Σύμφωνα με έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ηλικιωμένων του Καναδά, οι Καναδοί ηλικιωμένοι αποτελούν μερικούς από τους πιο δραστήριους και αφοσιωμένους εθελοντές της χώρας, διαδραματίζοντας μεγάλο ρόλο στην ενίσχυση των τοπικών τους κοινοτήτων. Για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, ο εθελοντισμός προωθεί την ενεργό γήρανση, η οποία αποτελεί αυτοσκοπό ως προς την βέλτιστη ποιότητα ζωής των ανθρώπων στη δύση της ζωής τους.


Ο εθελοντισμός γενικότερα :


  • Παρέχει μία αίσθηση σκοπού και εύρεσης νέου νοήματος στη ζωή, ειδικά στο πλαίσιο της συνταξιοδότησης
  • Βοηθάει τους ανθρώπους να απομακρύνουν το μυαλό τους, προσωρινά ή μη, από διάφορες ανησυχίες, συνεισφέροντας έτσι στην ψυχική τους υγεία
  • Αυξάνει την κοινωνικοποίηση μέσω των συλλογικών δράσεων
  • Δημιουργεί νέες φιλίες, ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις και τέλος
  • Βοηθάει τους νεοαφιχθέντες, σε ένα μέρος, μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους να προσαρμοστούν και να ενσωματωθούν καλύτερα στο κοινωνικό σύνολο

Ο εθελοντισμός μπορεί να περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές μορφές σωματικής δραστηριότητας και άσκησης, όπως ένα περιβαλλοντικό έργο, μία αντίστοιχη δράση σε κάποιο πάρκο, μια φιλανθρωπική ημερίδα σε κάποιο εξωτερικό χώρο. Σε κάθε περίπτωση, βοηθάει στην καταπολέμηση της κατάθλιψης, με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά να τονίζει πως με τον εθελοντισμό οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι παραμένουν σε επαφή με τους συνομήλικους τους, καταπολεμώντας έτσι αισθήματα μοναχικότητας ή αντίστοιχης αρνητικής νοοτροπίας.           


Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Chartwell Retirement Residences. Ο εν λόγω Όμιλος Εταιρειών αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους στέγης για ηλικιωμένους στον Καναδά. Σκοπός της είναι οι συγγενείς των ηλικιωμένων να νιώθουν ασφαλείς ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα αισθάνονται ασφαλή και δραστήρια, κατά τη συνταξιοδότηση τους, δεχόμενα ταυτόχρονα μία μακροχρόνια φροντίδα. Μέσω αυτής της προσέγγισης, τομείς όπως η υγεία και η ψυχική ευεξία των ηλικιωμένων αποτελούν πρωταρχικό σκοπό και στόχο του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Chartwell δημιούργησε το Πρόγραμμα H.O.P.E. (Helping Others for Purposeful Engagement), παρέχοντας ένα περιβάλλον ιδανικό για σύνδεση με την κοινότητα, με άμεσο αντίκτυπο στη νοηματοδότηση του υπολοίπου της ζωής αυτών των ανθρώπων. Επισκέψεις σε τοπικά καταφύγια, δράσεις διάσωσης ζώων, προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες αντίστοιχες προσπάθειες μέσω των οποίων οι ηλικιωμένοι ανταποδίδουν λίγη από τη φροντίδα που δέχονται, στο πλαίσιο εθελοντικής εργασίας. Η ανταπόκριση του κόσμου, είναι κάθε χρόνο όλο και πιο εντυπωσιακή σε αριθμό.


Με τις ίδιες αρχές και αντιλήψεις το Project «Αειθαλεία - Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας» επιχειρεί να προβάλλει την αξία της εθελοντικής προσφοράς στα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, αλλά παράλληλα να προσφέρει και τα εργαλεία για την επίτευξη της, μέσα από τη δημιουργία πλατφόρμας διαμεσολάβησης μεταξύ προσφοράς (άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα) και ζήτησης (φορείς που μπορούν να προσφέρουν θέσεις εθελοντικής εργασίας, όπως Δήμοι, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ). Στόχος του Προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργού γήρανσης και του Ευ Ζην, μέσω του εθελοντισμού και της συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικής ωφέλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://www.aeithaleia.gr/el/


E-mail: address: info@aeithaleia.gr


Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις του «Αειθαλεία», μέσα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων:

https://www.facebook.com/ELIX.Greece

https://www.facebook.com/proopsis

https://www.facebook.com/search/top?q=oteacademy

https://www.facebook.com/upatras


Το έργο «Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την AμKE ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας και εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy.


Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»