Το πρόγραμμα Αειθαλεία και η συνεισφορά του Εθελοντισμού στην Ενεργό και Υγιή Γήρανση

Θα μπορούσε κανείς να πει πως η υγιής γήρανση αποτελεί αυτοσκοπό για τον άνθρωπο. Συχνά όμως αντιλαμβανόμαστε τα ρίσκα που έπονται, γνωρίζουμε ότι η γενετική και η κληρονομικότητα παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της υγείας μας. Ταυτόχρονα έχουμε επίγνωση της άνθησης της ιατρικής και του πόσο πιο αποτελεσματικά αντιμετωπίζονται ασθένειες οι οποίες παλιότερα θεωρούνταν ανυπέρβλητες. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να κατανοήσουμε ότι ως προς ένα αρκετά μεγάλο και σημαντικό ποσοστό, η ποιότητα της τρίτης ηλικίας είναι στο χέρι μας.


Ο άνθρωπος κάνει συνεχώς σημαντικές επιλογές που επηρεάζουν άμεσα την υγεία και ευημερία του, όχι μόνο τη σωματική αλλά ταυτόχρονα την ψυχική και οικονομική, με τις τρεις αυτές παραμέτρους να είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Είναι πλέον κοινώς αποδεχτό πως η καλύτερη δυνατή φροντίδα στην τρίτη ηλικία έρχεται μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης, με την ταυτόχρονη επιμέλεια των σωματικών και ψυχοκοινωνικών πτυχών των ηλικιωμένων. Ο εθελοντισμός αποτελεί μία πράξη αλλά και γενικότερη στάση ζωής, η οποία ταιριάζει απόλυτα στις παραμέτρους της προαναφερθείσας φροντίδας. Καθώς ο ελεύθερος χρόνος της συνταξιοδότησης μπορεί πολύ εύκολα να μετατραπεί σε μεγάλο, μη παραγωγικό διάστημα εβδομάδων, μηνών ή ακόμα και ετών, είναι εξαιρετικά σημαντική η δραστηριοποίηση του ατόμου και η δημιουργική απασχόληση του. Ο εθελοντισμός συμβάλλει αποτελεσματικά στην ευημερία των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, κρατώντας τους ενεργούς και δραστήριους, βελτιώνοντας την ευημερία τους.


Η ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου επηρεάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του από κοινωνικούς, οικονομικούς, αλλά και παράγοντες συμπεριφοράς. Η αίσθηση του ανήκειν, οι μικρές και μεγάλες κοινότητες, τα δίκτυα υποστήριξης και κοινωνικών δραστηριοτήτων, συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, αλλά έχουν και άρρηκτη σύνδεση με τον εθελοντισμό και τις αρχές από τις οποίες διέπεται. Στη σημερινή κοινωνία, η κοινωνική απομόνωση αποτελεί έναν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο, με την προοπτική της γήρανσης να αυξάνει ιδιαίτερα το σχετικό στρες, ενώ γίνεται εύκολα κατανοητό ότι η μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα με την αντίστοιχη απώλεια κοινωνικών δικτύων, μπορεί να εντείνει τον εν λόγω κίνδυνο. Για αυτό και ο εθελοντισμός, μέσα από την ανιδιοτέλεια του, συμβάλλει στην ενεργό και υγιή γήρανση, ενισχύοντας έννοιες όπως η κοινότητα, ο σκοπός, η προσωπική αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Δεν πρόκειται για δραστηριότητα με σκοπό το κέρδος, ωστόσο είναι σχεδόν πάντοτε μία απασχόληση χαμηλού κόστους και το κυριότερο, με πολύ μεγάλη ψυχική και συναισθηματική ανταμοιβή.


Οι συνταξιούχοι και τα μεγαλύτερα σε ηλικία άτομα, κατανοούν όλο και περισσότερο πως ο εθελοντισμός είναι ένας ιδανικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες τους, να προσφέρουν στην κοινότητα τους και γιατί όχι, να καθοδηγήσουν άλλους ανθρώπους. Είναι έτοιμοι να επενδύσουν τον χρόνο τους, στο πλαίσιο ευχάριστων και δημιουργικών εμπειριών. Η κοινωνική διάδραση, η σύναψη νέων διαπροσωπικών σχέσεων, αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τους ανθρώπους αυτούς, συνεπικουρούμενα από την ίδια την ευγενή φύση των εθελοντικών δραστηριοτήτων. Με τα σχετικά λόγια αγνώστου συγγραφέως:


“Όσοι μπορούν, να το κάνουν. Όσοι μπορούν να κάνουν περισσότερα, να γίνουν εθελοντές”


Αυτή ακριβώς είναι και η αρχή που χαρακτηρίζει το Project «Αειθαλεία - Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας». Το Πρόγραμμα προτείνει μία συνολική στρατηγική για την εθελοντική εργασία των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, προβάλλοντας τη σημασία αυτής της προσφοράς και δίνοντας ταυτόχρονα τα εργαλεία για την επίτευξη της. Παράλληλα, προάγει την κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη, αίροντας αρνητικά στερεότυπα και προκαταλήψεις και ενδυναμώνοντας τη συλλογική δράση και συνεργασία. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα αυτά βελτιώνουν την ψυχική και σωματική τους υγεία, αποτελώντας ταυτόχρονα έναν ενεργό κοινωνικό πόρο που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://www.aeithaleia.gr/el/


E-mail: address: info@aeithaleia.gr


Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις τελευταίες εξελίξεις του «Αειθαλεία», μέσα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης των εταίρων:


https://www.facebook.com/ELIX.Greece

https://www.facebook.com/proopsis

https://www.facebook.com/search/top?q=oteacademy

https://www.facebook.com/upatras


Το έργο «Αειθαλεία: Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργή συμμετοχή τους στα κοινά» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την AμKE ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας και εταίρους το Πανεπιστήμιο Πατρών, την ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και την OTEAcademy.


Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»