Έναρξη διαδικτυακών σεμιναρίων/ webinars

Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πλαίσιο του έργου «Αειθαλεία – Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά» ξεκινά από τον Νοέμβριο του 2023 σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) με σκοπό την ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών δημόσιων φορέων (υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.), καθώς και στελεχών ή μελών της Κοινωνίας των Πολιτών στη συστηματική οργάνωση εθελοντικών δράσεων κοινωνικής προσφοράς με βασική ομάδα στόχου τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και αξιοποιώντας τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Worth It».

 

 Το περιεχόμενο των webinars περιλαμβάνει δύο (2) εισηγήσεις, συζήτηση και αξιολόγηση ως εξής:


 • 18:00-18:30: «Οργανώνοντας δράσεις εθελοντισμού για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας» Μανόλης Μέντης,Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου «Αειθαλεία»
 • 18:30-19:00: Παρουσίαση «Worth It»: η πλατφόρμα προσφοράς και ζήτησης εθελοντικής εργασίας πουφέρνει σε επαφή Πολίτες, Δημόσιους Φορείς και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών» Φώτης Τάτσης, Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πατρών
 • 19:00-19:30: Ελεύθερη συζήτηση και αξιολόγηση


Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής

 

 Σύνδεσμος παρακολούθησης: https://upatras-gr.zoom.us/j/92509722899?pwd=d0ZjdzQrakRkbW82bUtQYmdvRzFuQT09


Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://forms.gle/TvCmTVR1Qg7gVCTE7


Τα webinars θα λάβουν χώρα στις παρακάτω ημερομηνίες:

 1. Δυτικής Ελλάδας (Τετάρτη 15 Νοεμβρίου)
 2. Θεσσαλίας (Τρίτη 22 Νοεμβρίου)
 3. Ηπείρου (Τετάρτη 29 Νοεμβρίου)
 4. Κρήτης (Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου)
 5. Δυτικής Μακεδονίας (Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου)
 6. Κεντρικής Μακεδονίας (Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου)
 7. Βορείου Αιγαίου (Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου)
 8. Ιονίων Νήσων (Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου)
 9. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (Τρίτη 12 Δεκεμβρίου)
 10. Νοτίου Αιγαίου ( Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου)
 11. Πελοποννήσου (Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου)
 12. Στερεάς Ελλάδας (Τρίτη 19 Δεκεμβρίου)
 13. Αττικής (Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου)