Θεσσαλονίκη 08/06/23- Workshop για το πρόγραμμα «Αειθαλεία»

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου και στο 1ο Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην οδό Ερμού 18Α στο κέντρο της πόλης, πραγματοποιήθηκε το 3ο εργαστήριο (workshop) στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αειθαλεία".


Το εργαστήριο είχε ως σκοπό την ευαισθητοποίηση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, κυρίως δε την ευαισθητοποίηση ωφελουμένων των Κ.Α.Π.Η. και ατόμων σε προ-συνταξιοδοτικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, ως προς την αναγκαιότητα προώθησης της ενεργού γήρανσης, μέσω οργανωμένων και καινοτόμων δράσεων εθελοντικής προσφοράς.


Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, θερμό χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος των Κ.Α.Π.Η και Εντεταλμένος Σύμβουλος με αρμοδιότητα στα θέματα Πολιτικής Προστασίας στη διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Μωυσίδης. Ο κος Μωυσίδης περιέγραψε την προσέγγιση του Δήμου όσον αφορά τον εθελοντισμό και τις σχετικές δραστηριότητες, προσθέτοντας πως στόχο αποτελεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών και η συνεργασία μαζί τους, σε περισσότερες σχετικές δράσεις.


Στη συνέχεια η κα Μάρα Βανδώρου (εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος, ΑμΚΕ ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας) παρουσίασε το βασικό κορμό του Έργου, ενώ ο επιστημονικά υπεύθυνος του Project κος Μανόλης Μέντης, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέλυσε τα δεδομένα Πανελλήνιας Έρευνας με θέμα : "Εθελοντισμός και ψηφιακές δεξιότητες στις μεγαλύτερες ηλικίες". Τέλος το στέλεχος του Εταίρου του Προγράμματος ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., κος Σοφοκλής Χατζησωκράτης, παρουσίασε καλές πρακτικές εθελοντισμού και ενεργού γήρανσης, όπως επίσης και την πλατφόρμα σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εθελοντικής εργασίας "Worthit", πλατφόρμας που δημιούργησε ο Εταίρος του Προγράμματος OTEAcademy.


Κατά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από τα στελέχη των Εταίρων του Προγράμματος, ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, με κοινό συμπέρασμα τη διάθεση για συνεργασία στο πλαίσιο του "Αειθαλεία", τόσο από την πλευρά των ωφελουμένων των Κ.Α.Π.Η. Θεσσαλονίκης, ατόμων τρίτης ηλικίας, όσο και από την πλευρά του Δήμου. Τέλος αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα δυνητικών εθελοντικών δράσεων, για τα οποία οι παρευρισκόμενοι/ες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς πιθανή συμμετοχή, ενώ το σύνολο των συμμετεχόντων του workshop τόνισε την ανάγκη για την ύπαρξη μίας πιο οργανωμένης προσπάθειας για την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων, τόσο από την πλευρά της Πολιτείας όσο και από αυτή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.