Καισαριανή 14/06/23- Workshop για το πρόγραμμα «Αειθαλεία»

Την Τετάρτη 14/6/2023 πραγματοποιήθηκε   στο χώρο του  1ου ΚΑΠΗ Δήμου Καισαριανής, το 5ο workshop του προγράμματος «Αειθαλεία» με σκοπό την ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των στελεχών κοινωνικών υπηρεσιών αλλά και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, για την αναγκαιότητα προώθησης της ενεργού γήρανσης μέσω καινοτόμων δράσεων εθελοντικής προσφοράς.


Στην εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Καισαριανής, κος Χρήστος Βοσκόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, κος Γεώργιος Φασκιώτης αλλά και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Τουρισμού και Πολιτικής Προστασίας, κος Μάνος Κιτσέλλης, με τον οποίο η ομάδα μας ήδη σχεδιάζει περιβαλλοντικά προγράμματα στον Δήμο Καισαριανής για εθελοντές/ντριες μεγαλύτερης ηλικίας.


Η Συντονίστρια της προγράμματος, Μάρα Βανδώρου παρουσίασε το βασικό περιεχόμενο του έργου, ενώ ο επιστημονικά υπεύθυνος Μανόλης Μέντης, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέλυσε τα δεδομένα της πανελλήνιας έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με θέμα "Εθελοντισμός και Ψηφιακές δεξιότητες στις μεγαλύτερες ηλικίες". Τέλος, το στέλεχος του εταίρου ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Σοφοκλής Χατζησωκράτης, παρουσίασε καλές πρακτικές εθελοντισμού και ενεργού γήρανσης, αλλά  και την ψηφιακή πλατφόρμα "Worthit”  (προσφορά και ζήτηση εθελοντικής εργασίας) που αναπτύσσει η OTEAcademy στο πλαίσιο του «Αειθαλεία».


Κατά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με τους/τις παρευρισκόμενους/ες.  Αναδείξαμε τις καλές πρακτικές αλλά και τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες του Δήμου για την ενίσχυση και ενδυνάμωση των ατόμων 65+.  Ένα βασικό αίτημα που προέκυψε ήταν η εξασφάλιση του εξοπλισμού, η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των στελεχών και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και η σταθερότητα και διαχρονικότητα των προτεινόμενων δράσεων.


Αναδείχθηκε παράλληλα η ανάγκη για πιο οργανωμένη ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Δήμων γεγονός που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η πλατφόρμα του έργου.  

Τόσο η ομάδα-στόχος όσο και οι εκπρόσωποι του Δήμου Καισαριανής επιφύλαξαν πολύ θερμή ανταπόκριση στο έργο και το όραμα του με διάθεση συνεργασίας και σύμπραξης.