Λάρισα 09/06/23- Workshop για το πρόγραμμα «Αειθαλεία»

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου και στο χώρο του ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Λάρισα, στην Οδό Παλαιολόγου 19 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού, πραγματοποιήθηκε το 4ο εργαστήριο (workshop) στο πλαίσιο του Προγράμματος "Αειθαλεία".


Το εργαστήριο είχε ως σκοπό την ευαισθητοποίηση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου, κυρίως δε την ευαισθητοποίηση ωφελουμένων των Κ.Α.Π.Η. και ατόμων σε προ-συνταξιοδοτικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, ως προς την αναγκαιότητα προώθησης της ενεργού γήρανσης, μέσω οργανωμένων και καινοτόμων δράσεων εθελοντικής προσφοράς.


Εκ μέρους του Φορέα Υλοποίησης του Προγράμματος, ΑμΚΕ ΕΛΙΞ-Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας, η κα Μάρα Βανδώρου παρουσίασε το βασικό περιεχόμενο του Έργου, ενώ ο επιστημονικά υπεύθυνος του Project κος Μανόλης Μέντης, εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Πατρών, ανέλυσε τα δεδομένα Πανελλήνιας Έρευνας με θέμα : "Εθελοντισμός και ψηφιακές δεξιότητες στις μεγαλύτερες ηλικίες". Τέλος το στέλεχος του Εταίρου του Προγράμματος ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., κος Σοφοκλής Χατζησωκράτης, παρουσίασε καλές πρακτικές εθελοντισμού και ενεργού γήρανσης, όπως επίσης και την πλατφόρμα σύζευξης μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εθελοντικής εργασίας "Worthit” που δημιούργησε ο Εταίρος του Προγράμματος OTEAcademy.


Κατά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων από τα στελέχη των Εταίρων του Προγράμματος, ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση με τους παρευρισκόμενους, με κοινό συμπέρασμα τη διάθεση για συνεργασία στο πλαίσιο του "Αειθαλεία", τόσο από την πλευρά των ωφελουμένων και ατόμων τρίτης ηλικίας, όσο και από την πλευρά του Δήμου. Ανάμεσα στους εκπροσώπους των Φορέων της περιοχής που συμμετείχαν στο εργαστήριο βρίσκονταν εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό του Νομού Λαρίσης, εκπρόσωποι από το Κέντρο Ημέρας Alzheimer, εκπρόσωποι του Γενικού Νοσοκομείου της πόλης και φυσικά εκπρόσωποι του Δήμου για τα Κ.Α.Π.Η. Οι παρευρισκόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα εθελοντικών δράσεων, ενώ επίσης τόνισαν την ανάγκη για την ύπαρξη μίας πιο οργανωμένης προσπάθειας για την ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων, τόσο από την πλευρά της Πολιτείας όσο και από αυτή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.