6/6-9/6 Πάτρα, Ιωάννινα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα: Ξεκινάνε τα workshops για το πρόγραμμα «Αειθαλεία»

Η ομάδα του προγράμματος «Αειθαλεία» ξεκινάει τα workshops ( ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κοινωνική διαβούλευση)

  • 6/6 Πάτρα
  • 7/6 Ιωάννινα
  • 8/6 Θεσσαλονίκη
  • 9/6 Λάρισα


ΣΤΟΧΟΣ WORKSHOPS / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Αειθαλεία»
  • Ευαισθητοποίηση ατόμων τρίτης ηλικίας για τα οφέλη του εθελοντισμού και την ενεργό γήρανση
  • Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας Worthit (προσφορά και ζήτηση εθελοντικής εργασίας)
  • Κοινωνική Διαβούλευση: Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου για την ανάπτυξη της εθελοντικής εργασίας συνταξιούχων