Ολοκλήρωση του 1ου focus group του Προγράμματος «Αειθαλεία»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ομάδα εστίασης (focus group), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αειθαλεία» και της διερεύνησης των θεμάτων που αφορούν την προώθηση του εθελοντισμού στην Ελλάδα και την αξιοποίηση του ως εργαλείου ενεργού γήρανσης.

Το πρώτο αυτό διαδικτυακό focus group διεξήχθη στις 24 Ιανουαρίου του 2023 και συντονίστηκε από τον Μανόλη Μέντη, επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος «Αειθαλεία» και την Μάρα Βανδώρου, συντονίστριας του προγράμματος. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονταν ο κος Αγαμέμνων Μιχελής, Εργοθεραπευτής και Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Κ.Α.Π.Η. Γλυκών Νερών, η κα Ευανθία Λιναρδάκη, Κοινωνική Λειτουργός στα Κ.Α.Π.Η. δημοτικής ενότητας Πύργου στο Δήμο Αρχανών-Αστερουσιών του Νομού Ηρακλείου, η κα Ευγενία Κατούφα, Κοινωνική Λειτουργός και Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Χαλανδρίου, ο κος Γιώργος Κολοκυθάς, Κοινωνικός Λειτουργός και Προϊστάμενος στο τμήμα 3ης ηλικίας στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, επίσης Προϊστάμενος στο Κ.Α.Π.Η. Ζαρουχλεϊκών και τέλος, ο κος Δημήτρης Τσέλιος, Κοινωνικός Λειτουργός σε ΚΕ.ΦΙ. του Δήμου Περιστερίου. Οι εν λόγω συμμετέχοντες, αφού παρουσίασαν το φορέα που εκπροσωπούν, καθώς και τη θέση και τα καθήκοντα τους σε αυτόν, ανέπτυξαν τις απόψεις τους γύρω από την εκπαίδευση των υποψηφίων εθελοντών, την οργάνωση σχετικών δράσεων, τη στελέχωση των φορέων τους αλλά και γύρω από την πλατφόρμα Worth it, η οποία φέρνει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους με δημοσίους φορείς, δομές αλληλεγγύης και ΜΚΟ.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων/ουσών ήταν πως ύστερα από τον αναγκαστικό περιορισμό δραστηριοτήτων των Κ.Α.Π.Η. για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας (αναστολή λειτουργίας) λόγω της πανδημίας, οι φορείς σήμερα προτίθενται και ενδιαφέρονται να αναλάβουν νέες δράσεις και σε αυτό το πεδίο η αναγκη προσέλκυσης νέων εθελοντών είναι επιτακτική. Στο πλαίσιο αυτό αναδείχτηκε από τη συζήτηση η σημασία της εκπαίδευσης των εθελοντών, ο σωστός σχεδιασμός δράσεων που θα επεξηγεί πλήρως τους ρόλους και τα καθήκοντα των εθελοντών  μέσα από την υποβολή ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης, που θα λαμβάνουν υπόψη και τις απόψεις των εθελοντών. Επίσης, μέσα από τη συζήτηση αναδείχτηκε το πρόβλημα υποστελέχωσης των Κ.Α.Π.Η., καθώς λόγω της οικονομικής κρίσης δημιουργήθηκαν κενά στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις, κενά που είναι αναγκαίο να καλυφθούν με μόνιμα στελέχη, τα οποία στη συνέχεια θα μπορέσουν να υλοποιήσουν καινοτόμες εθελοντικές δράσεις. Έτσι, θα επιτευχθεί και η ενεργοποίηση των ωφελούμενων για ενεργητική συμμετοχή ώστε να πάψει το στερεότυπο πως η κύρια δραστηριότητα των Κ.Α.Π.Η. είναι η οργάνωσης εκδρομών ή δραστηριότητες ψυχαγωγικού περιεχομένου. Οι συμμετέχοντες/ουσες εξέφρασαν επίσης το ενδιαφέρον τους για την πλατφόρμα και τη σημασία της ως εργαλείο διαμόρφωσης πολιτικής.

Μια άλλη σημαντική διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν πως υπάρχει μεγάλη απόκλιση τόσο ως προς τις δράσεις όσο και ως προς τα χαρακτηριστικά των ωφελούμενων ανάμεσα στα Κ.Α.Π.Η. των αστικών κέντρων και των Κ.Α.Π..Η. της περιφέρειας (αγροτικών περιοχών). Στα Κ.Α.Π.Η. της περιφέρειας οι ωφελούμενοι είναι πιο συμμετοχικοί σε εθελοντικές δράσεις και είναι πιο εύκολο να υποκινηθούν για δράσεις σε σχέση με τους ωφελούμενους των αστικών κέντρων.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες επισήμαναν το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα «Αειθαλεία» και την πρόθεση τους να συμμετάσχουν ενεργά και στις νέες δράσεις του.