Ολοκλήρωση του 3ου focus group του Προγράμματος «Αειθαλεία»

Η τρίτη από τις τέσσερις συνολικά ομάδες εστίασης (focus groups) του Προγράμματος "Αειθαλεία - Ολιστικό πρόγραμμα για τον εθελοντισμό ατόμων τρίτης ηλικίας", ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 20η Φεβρουαρίου του 2023. Στη διαδικτυακή συνάντηση, μέλη από Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, συζήτησαν για τις προοπτικές του Έργου και τη σημασία της Πλατφόρμας σύζευξης προσφοράς και ζήτησης. Προηγουμένως υπήρξαν σύντομες παρουσιάσεις του Προγράμματος και των στόχων του, από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, κο Μέντη Μανόλη και τη Συντονίστρια του Φορέα Υλοποίησης, κα Βανδώρου Μάρα.

Τα εν λόγω στελέχη συντόνισαν το διαδικτυακό meeting το οποίο, εκτός των άλλων, προσπάθησε να διερευνήσει το τι λειτουργεί ανασταλτικά στην πρόσελευση εθελοντών στις διάφορες οργανώσεις, αλλά και πως ιδέες και εμπειρίες από τις δράσεις του πεδίου, μπορούν να κινητοποιήσουν ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονταν η κα Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος της ΜΚΟ "Άλμα Ζωής" για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, η κα Χριστίνα Μπίκου, Πρόεδρος του Συλλόγου για την Ψυχική Υγεία Πατρών και μέλος του Δς του Ασύλου Ανιάτων Πατρών, η κα Λιάνα Κοκολιά, Πρόεδρος και Συνιδρύτρια της ΚΟΙΝΣΕΠ "Αντάμα" Πατρών και ο κος Μανόλης Καστρινάκης, μέλος του ΔΣ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Fifty Plus.

Αφού παρουσίασαν συνοπτικά τους φορείς τους και τους ρόλους σε αυτούς, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν κατά το δυνατόν το φλέγον θέμα της προσέλευσης εθελοντών σε διάφορες δράσεις, και της γενικότερης επικράτησης ή μη του εθελοντικού αφηγήματος στη χώρα μας. Υπάρχει μία γενικότερη σύγχυση που συνδέει τον εθελοντισμό με την προοπτική πρόσληψης σε κάποιον οργανισμό, παρόλο δε που σε κάποιες περιπτώσεις οι εθελοντές έχουν κάποιου είδους προτεραιότητα σε σχετική ευκαιρία, οι δύο έννοιες δεν πρέπει να συγχέονται. Η έννοια του εθελοντισμού θα πρέπει να συνδέεται με την πρόληψη και όχι με την παρέμβαση, πολλώ δε μάλλον στο πλαίσιο του "Αειθαλεία" το οποίο απευθύνεται σε ένα πιο συγκεκριμένο κοινό. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άτομα σε προσυνταξιοδοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για εθελοντικές δράσεις, άτομα τα οποία τις συνδυάζουν με τις εξορμήσεις, την εκτός σπιτιού ψυχαγωγία κλπ. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών θα πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται τους εθελοντές, δηλαδή να υπάρχει κάποιου είδους management και εκπαίδευση, καθώς και η σχετική χρηματοδότηση η οποία θα δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες της σοβαρής και οργανωμένης εθελοντικής δραστηριότητας. Τέλος κάτι που τονίστηκε ιδιαίτερα είναι η αισθητή απουσία του εθελοντικού αφηγήματος στα σχολεία, γεγονός το οποίο αποδόθηκε στην ουσιαστική άγνοια της πολιτείας για το πόσο ο εθελοντισμός προσφέρει στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

Η εμπειρία των Οργανώσεων στο πεδίο καταλήγει σε μεγάλο βαθμό στην πεποίθηση πως το κίνητρο των εξωτερικών δραστηριοτήτων αποτελεί το σημαντικότερο για την προσέλκυση αυτών των ανθρώπων. Οι εκδρομές, οι περίπατοι, οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, σπουδαίες δράσεις ψυχαγωγίας που παρακινούν τους μεγαλύτερους σε ηλικία προς συμμετοχή, αλλά και ουσιαστική κοινωνική συναναστροφή. Σημαντικό σε κάθε περίπτωση, είναι να γίνει σαφές το τι είδους δραστηριότητες προτιμάει το κοινό. Οι δράσεις πρέπει να είναι στοχευμένες. Ακόμα και άτομα τα οποία μόλις βγήκαν στη σύνταξη, έχουν άλλες πρακτικές και συνήθειες από αυτούς που έχουν περάσει τα 70 ή 72 έτη. Ο κόσμος αυτός πρέπει να αλληλουποστηρίζεται, ενίοτε δε πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με το οικογενειακό τους περιβάλλον, ώστε να τους παρακινούν περαιτέρω.

Κλείνοντας, οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες εξήραν στο σύνολο του το Πρόγραμμα "Αειθαλεία" και τις διεργασίες του, εκφράζοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Πλατφόρμα Σύζευξης και τονίζοντας πως μπορεί να αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο στην προσέλευση των εθελοντών, ιδιαιτέρως μετά την πανδημία του Covid-19 κατά την οποία οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συμπολίτες μας εξοικειώθηκαν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και τη λειτουργία τους.