Πάτρα 06/06/23- Workshop για το πρόγραμμα «Αειθαλεία»

Στο Γ΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Ιουνίου εργαστήριο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αειθαλεία» με σκοπό την ευαισθητοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στελεχών Κοινωνικών Υπηρεσιών του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ),ωφελούμενων των ΚΑΠΗ, και γενικότερα ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, για την αναγκαιότητα προώθησης της ενεργού γήρανσης μέσω οργάνωσης καινοτόμων δράσεων εθελοντικής προσφοράς.


Στο πλαίσιο του εργαστηρίου χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ Θόδωρος Τουλγαρίδης, και η Ιωάννα Παπαρώδη, Γραμματέας της Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής και Γεροντολογίας.


Στη συνέχεια η Συντονίστρια του Προγράμματος Μάρα Βανδώρου παρουσίασε το βασικό περιεχόμενο του έργου, ενώ ο κ. Μέντης επιστημονικά υπεύθυνος του έργου και επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών ανέλυσε τα δεδομένα της πανελλήνιας έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με θέμα: «Εθελοντισμός και ψηφιακές δεξιότητες στις μεγαλύτερες ηλικίες».


Ακολούθως, το στέλεχος κ. Χατζησωκράτης, (εκ μέρους της ΠΡΟΟΨΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε) παρουσίασε καλές πρακτικές εθελοντισμού και ενεργού γήρανσης, καθώς και την πλατφόρμα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εθελοντικής εργασίας «Worthit», που δημιούργησε η OTEAcademy ως εταίρος του έργου «Αειθαλεία».

Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες/ουσες όπου διαπιστώθηκε η διάθεση για συνεργασία, τόσο από την πλευρά των ωφελούμενων των ΚΑΠΗ, όσο και από την Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας. Τέλος, τα στελέχη του ΚΟΔΗΠ εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για πραγματοποίηση μελλοντικών δράσεων στο πλαίσιο του  πρόγραμματος «Αειθαλεία».