Συμμετοχή στη Συνάντηση Εργασίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το Δημογραφικό

Στο πλαίσιο του Εθνικού στόχου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει αναλάβει την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό.


Η διαχείριση της μακροζωίας και των συνεπειών της, η καταπολέμηση όλων των μορφών ηλικιακού ρατσισμού, η αξιοποίηση και ανάδειξη των μεγαλύτερων σε ηλικία μελών της κοινωνίας, οι ανάγκες και οι επιθυμίες τους αποτελούν έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.


Στις 5 Φεβρουαρίου, η ΕΛΙΞ ως φορέας υλοποίησης και εκπρόσωπος του προγράμματος «Αειθαλεία» προσκλήθηκε στη συνάντηση εργασίας του Υπουργείου με αντικείμενο τις προκλήσεις που αναδύονται από τη γήρανση του πληθυσμού. Σκοπός της συνάντησης, η συζήτηση των προβλημάτων και η υποβολή προτάσεων ώστε να  διαμορφωθούν στοχευμένα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης.


Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Τρίτης Ηλικίας, στελέχη του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας και του Υπουργείου Υγείας.


Κατόπιν της συνάντησης,  καταθέσαμε τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου για την προώθηση του εθελοντισμού στην Τρίτη Ηλικία, όλες τις σχετικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του «Αειθαλεία» αλλά και νέες προτεινόμενες δράσεις από την ως σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία.


Οι εν λόγω προτάσεις αλλά και όλο το ερευνητικό έργο έχουν αναρτηθεί εδώ.