Τα Workshops συνεχίζονται στην Αθήνα: 14/6 Καισαριανή, 16/6 Αιγάλεω

Δεύτερη εβδομάδα των workshops  ( ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, κοινωνική διαβούλευση) για την ομάδα του προγράμματος "Αειθαλεία"

  • 14/6 Καισαριανή
  • 16/6 Αιγάλεω


ΣΤΟΧΟΣ WORKSHOPS / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Αειθαλεία»
  • Ευαισθητοποίηση ατόμων τρίτης ηλικίας για τα οφέλη του εθελοντισμού και την ενεργό γήρανση
  • Παρουσίαση ψηφιακής πλατφόρμας Worthit (προσφορά και ζήτηση εθελοντικής εργασίας)
  • Κοινωνική Διαβούλευση: Προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου για την ανάπτυξη της εθελοντικής εργασίας συνταξιούχων